+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Priapizm Tedavisi Cerrahi Şant Uygulamaları

Priapizm Tedavisi İçin Kullanılan Yöntemler - Cerrahi Şant

Priapizm tedavisi için kullanılan bir diğer yöntem de cerrahi şanttır. Genel olarak yavaş akıntılı priapizm tedavisi için kullanılmaktadır. Cerrahi müdahale ile penisteki kan boşaltılarak kan basıncının düşürülmesi söz konusudur. Uygulama sonrası bölgede bulunan şişlik indirilir. Şant sayesinde kan dolaşımının normalleşmesi sağlanır.

Priapizm cerrahi şant uygulamaları genel olarak penisten kan boşaltılıp peniste meydana gelen kan basıncı düşürülerek yapılır. Ameliyat vakalarında ise damarlarda oluşan çatlaklar sonucu yapılan bir tedavidir. Kendiliğinden geçmesi mümkün olmayan priapizm sorununun tedavi edilmesi şarttır. Cerrahi tedavinin birinci basamağı olarak uygulanan şant tekniği hipoksi sebebiyle metabolik tablosu bozulmuş ve bu yüzden hem venöz dönüşü basınç yoluyla engelleyen, hem de birikmiş kanın boşaltılması prensibine dayanmaktadır.

[widget-154]

 

Priapizmin Akut Atakları İçin Cerrahi Şant

Tekrarlayan priapizmin akut atakları için de cerrahi şant kullanılmaktadır. Cerrahi şant tipleri ve komplikasyonlar: Perkütan distal şantlar (Winter, Ebbehoj, Lue) Açık distal şant (Al-Ghorab, Burnett, Barry) Açık proksimal şant (Quackles, Sacher, Grayhack)

Klasik distal şantlar: Düşük komplikasyon oranları olanlarda kaverno-glanüler şantlar kullanılmaktadır. Priapizm cerrahi şant uygulamasında diğer distal şantlara oranla komplikasyon oranının daha fazla olduğu kabul edilmektedir. Bu yöntemle birlikte düzelme oranları %70’lere çıkmaktadır.

Proksimal şantlar: P Priapizm şant tedavisi olarak kullanılan bu tür şant türlerinde üretra yaralanması en sık görülen komplikasyondur. Quackles korpus dışında Grayhack yönteminde safenöz vende tromboz ve pulmoner emboli görülen komplikasyonlarındandır. Bu iki yöntemin başarı oranları sırasıyla %76 ve %77’dir. Proksimal şantların erektil disfonkisyona sebep olma riski distal şantlara göre 2 kat fazladır. Priapizm cerrahisi için uygulanan şant tedavisinin bir diğer riski de başarısız sonuçlanması, ağrı, kanama ve enfeksiyon riskine neden olmasıdır.

Priapizm tedavisi için cerrahi şant kullanımı hastanın durumuna göre belirlenir. Priapizm cerrahi şant uygulamaları uzman klinik ve doktorlar tarafından yapılmalıdır.

[widget-134]

Cerrahi Şant Tekniğinde Diğer Yöntem Hangisidir?

Priapizm cerrahi şant uygulamasında penil ağrı ortadan kaldırılarak hastaya rahatlık sunulmaktadır. Her ne kadar tüm şant yöntemleri erektil disfonksiyon riski taşısa da uygulanması gerekmektedir. Priapizm tedavisi için tercih edilen güvenli bir uygulamadır.

T-Şant: Cerrahi şant tekniğinde bir diğer yöntem T-şanttır. Lokal anestezi uygulandıktan sonra glans penis ve ipsilateral korpus kavernosum arasında bir şant oluşturulur. Sonrasında bisturi çıkartılır ve penisteki venöz kanın çıkması sağlanır.

Hastalarımızın priapizm cerrahi şant uygulamalarına ihtiyacı olup olmamasını yaptığımız tetkikler sonrasında anlamaktayız. Priapizm cerrahi şant için uygun olan hastalarda başarılı sonuçlar almaktayız. Priapizm cerrahi şant nasıl uygulanır ve nelere dikkat edilir diyorsanız üroloji doktoru Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05