+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Priapizm Aspirasyon Tedavisi

Priapizm Aspirasyon Yöntemi

Priapizm aspirasyon tedavisi olarak penisin uyuşturulması ve iğne ile penisteki kanın boşaltılması söz konusudur. Aspirasyon işlemi şişkinlik ve diğer semptomları azaltan bir uygulamadır. Priapizm tedavi yöntemi düşük veya yüksek-akımlı oluşuna göre değişmektedir. Düşük akımlı priapizm tedavisi basamaklı bir yaklaşım halinde ilerlemelidir.

İrigasyonlu veya irigasyonsuz tedavi edici aspirasyon veya sinir sistemini uyaran bir ajanın intrakavernozal enjeksiyonu ile başlamalıdır. Yüksek akımlı priapizm tedavisi fistüllerin lokalizasyonu ve penisteki/damarlardaki tıkanmalara odaklanmaktadır. Priapizm aspirasyon tedavisi düşük akımlı olması durumunda fiziki muayenede şu bulguları beklemektedir: rijid ereksiyon, korporal aspirasyonda koyu kan ile gösterilen iskemik korpora ve travma öyküsü olmaması.

 [widget-154]

Priapizm Tedavisi İçin Amaç

Priapizm aspirasyon tedavisi için yüksek akımlı priapizm düşündüren fizik muayene bulguları şunlardır: yeterli arteriyel akım, iyi oksijenlenen korpora, travma öyküsü olması. Yetersiz kan gelmesi durumunda priapizm tedavisi için amaç anoksik kanın boşaltılması, korpus kavernozumun üzerindeki baskının giderilmesi ve yeniden kanlandırmanın sağlanmasıdır.

Bu sayede ağrı, iskemi, nekroz, fibrozis, penil deformite oluşumu ve erektil disfonksiyon sorunlarıyla karşılaşma ihtimalinin azaltılması amaçlanmaktadır. Priapizm aspirasyon tedavisi, korporal kanın çıkarılmasıyla da başarı getirmektedir. Korporal aspirasyona arka nörovasküler demete dikkat ederek peno-skrotal bileşke seviyesinde, saat 3 veya 9 hizasında lateralden ilerlenerek uygulanmaktadır. Priamizm tedavisinde tanı kan gazı analizi ile bölgesel drenaj için aspire edilen kanın değerlendirilmesi ile konulabilir. Ayrıca, elde edilen kan gazı değerleri tıbbi-yasal açıdan önem taşımaktadır.

 

Priapizm cerrahisi için uygulanan şant tedavisinin bir diğer riski de başarısız sonuçlanması, ağrı, kanama ve enfeksiyon riskine neden olmasıdır.

Kavernozal Tedavi

Hipoksik, asidik ve glukopenik kanın aspirasyonu iskemik priapizmin rezolüsyonu için çoğu kez ilk basamak olarak tercih edilmektedir. İrrigasyonlu veya irrigasyonsuz aspirasyonun etkisi yaklaşık olarak %30’dur.

Yetersiz kan akışı olan priapizm olgularında korporal kan aspirasyonu ve gerekirse selektif alfa adrenerjik sinir sisteminde injeksiyonu, cerrahi şantlar veya erken penil protez uygulaması yapılmalıdır. Noniskemik priapizm içinse fistülün embolizasyonu standart tedavi yolu olarak görülmelidir.

[widget-134]

Priapizm aspirasyon tedavisi için kullanılan yöntemleri hastamızın genel sağlık durumuna ve tıkanıklığın şiddetine göre değerlendirmekteyiz. Priapizm aspirasyon yöntemi hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05