+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Erken Boşalma Tedavisinde Radyofrekans Nöromodülasyon Tedavisi

Erken Boşalmada Aşırı Uyarılmayı Azaltıcı Tedavi-Radyofrekans Nöromodülasyon Tedavisi

Boşalma bozuklukları arasında yer alan erken boşalma sorununun nedenlerinden en önemlisi penisin ve penis başının hafif bir uyarı ile bile hemen uyarılması ve boşalma refleksinin oluşmasıdır. Bu sorunu olan hastalar sıklıkla yaşam boyu erken boşalması olanlardır. Bu hastalarda ilaçlar ve lokal anestezik krem ve spreyler de yeterince fayda sağlamıyor ise penis his sinirlerinin blokajı bir çözüm olmaktadır. Bu amaçla kullanılan erken boşalma tedavisinde radyofrekans tedavisinde 2 yöntem vardır: 

[widget-158]

 

1) Selektif dorsal nörektomi (penis dorsal sinir ablasyonu): Bu erken boşalma tedavisi ile penis ve glansın duyu siniri olan penis dorsal sinirinin dallarında nörektomi işlemi yapılır. Erken boşalması olan hastalarda penis ve glansta artmış duyu hassasiyeti vardır. Nörobiyolojik çalışmalar bu hassasiyetin azaltılmasının boşalma süresini uzattığını göstermiştir. Ancak dorsal nörektomi etkin olmasına rağmen peniste uyuşukluk, parestezi, ağrı ve erektil disfonksiyon gelişimine neden olabilir. %82 başarı rapor edilmiştir. Tedavi uygulanan 4400 hasta üzerinde yapılan bir incelemede, tedaviden memnuniyetsizlik oranı %3, nüks %10, peniste ağrı veya uyuşukluk %4, sertleşme sorunu %0,4 olarak bildirilmiş. Çalışmalar arasındaki farklılıklar uygulanan yöntemlerden kaynaklanmaktadır. Kore ve Çin’de sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Yan etkileri nedeniyle biz kullanmıyoruz.

2) Pulsed radyofrekans nöromodülasyon yöntemi: Dorsal nörektominin yan etkisi nedeniyle, yan etkisi çok daha az olan pulsed radyofrekans nöromodülasyon yöntemi geliştirilmiştir. Pulsed radyofrekans nöromodülasyon yöntemi sinirsel ağrıların tedavisinde yıllardır kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile penisin sinirlerine zarar vermeden (ablasyon yapmadan), oluşturduğu elektromanyetik alan ile nöromodülasyon etkisi oluşturarak aşırı uyarılma ve hassasiyeti azaltılmaktayız. Aşırı uyarılmanın, çabuk uyarılmanın ön planda olduğu erken boşalma hastalarında boşalma bozukluğu teşhisi ve tedavisi ile başarılı sonuçlar elde etmekteyiz.

Pulsed Radyofrekans Nöromodülasyon Tedavisi Nasıl Yapılıyor? Etkisi Geçici Midir?

Glansta serbest sinir uçları oranı yüksektir. Yapılan çalışmalar erken boşalma sorunu olan hastalarda, özellikle yaşam boyu erken boşalması olan hastalarda bu sinirlerin uyarılma düzeyinin düşük olduğunu, hassas olduklarını ve çabuk uyarıldıklarını göstermiştir. 

Bilinen erken boşalma tedavilerinden fayda görmeyen, lokal anestetik uygulamasından fayda /kısmi fayda gören hastalarda penis dorsal sinirinin belirli oranda lateral dallarının radyofrekans ile frekansının değiştirilmesi esasına dayanan bir tedavi yöntemidir. Erken boşalma tedavisinde radyofrekans etkilidir.

Erken boşalma tedavisinde radyofrekans uygulaması ile peniste uyuşukluk, parestezi, ağrı ve sertleşme sorunu görülmemektedir. Çünkü sinire zarar verilmemekte, sinir ileti frekansı değiştirilmekte, böylece aşırı duyarlılık ortadan kaldırılmaktadır. Bu tedavinin özellikle yaşam boyu erken boşalma sorunu olup, aşırı uyarılabilir durumda olan hastalarda etkili olduğu bilinmektedir.

Kliniğimizde olduğu gibi, deneyimli ellerde güvenilir yöntem ile uygulandığında minimum komplikasyon, maksimum başarı elde edilmektedir. Öncelikle sinire özel kanül yerleştirilir ve his duyusu test edilir, takiben pulsed radiofrekans ile nöromodülasyon uygulanır. Kabaca 20 dakikalık bir işlemdir. İşlemden 3 hafta sonra hasta boşalma süresinde uzmayı farketmeye başlamaktadır. Oluşan etki kalıcıdır. Etkisi 4 yıla kadar sürmektedir. Bu süre içinde kendine güveni artan hastada tedaviye tekrar ihtiyaç duyma oranı oldukça azalmaktadır.   

[widget-134]

Radyofrekans Nöromodülasyon Tekrar Edilebilir Mi? Hangi Hastalarda Kullanılmaz? 

Erken boşalma tedavisi için uyguladığımız penis sinirlerine pulsed radyofrekans nöromodülasyon yöntemi tekrar uygulabilir bir yöntemdir. Sonradan gelişen erken boşalma sorunları içinde altta yatan hastalık tedavi edilmeden bu yöntem uygulanmaz. Ancak, altta yatan hastalık tedavi edilmesine rağmen düzelmeyen hastalarda, aşırı uyarılabilirlik de var ise bu yöntem uygulanabilir.

Erken boşalma tedavisi için uyguladığımız radyofrekans yöntemi hakkında bilgi almak ve erken boşalma tedavisinde radyofrekans hakkında sorularınızı sormak için üroloji doktoru Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05